تماس با ما

  تهران، بزرگراه فتح، ۴۵متری زرند، بلوار ۱۷ شهریور، نبش بلوار طاووس، مجتمع آواجنرال

  امور کاربران   ۰۲۱۶۶۶۸۱۲۴۸

واحد فروش   ۰۲۱۶۶۱۰۰۹۲۲

مدیریت مجتمع  ۰۲۱۶۶۶۲۳۵۸۲